Philips-paviljoen

In 1958 was Philips met een eigen paviljoen vertegenwoordigd op de Wereldtentoonstelling in Brussel. Het Philips Technisch Tijdschrift schreef er het volgende over: ‘In het Philips Paviljoen wordt voor de bezoekers een spel van licht en geluid uitgevoerd, met de bedoeling om te demonstreren waartoe de techniek op enkele der belangrijke werkterreinen van Philips: verlichtingskunde, akoestiek, elektonentechniek en automatisatie thans in staat is, en tevens om een indruk te geven van de wijze waarop de kunstenaar in de toekomst zich misschien van deze technische middelen zal bedienen.’

Het idee om het bedrijf op deze manier te presenteren, was afkomstig van Louis C. Kalff, directeur artistieke zaken van concern. De uitvoering werd toevertrouwd aan de coördinerend architect Le Corbusier. Deze Zwitsers-Franse modernist van naam en faam schreef ook het scenario voor de lichtprojecties en het beeldverhaal in het paviljoen. De muziek werd gecomponeerd en geproduceerd door de avant-gardist Edgard Varèse in samenwerking met medewerkers van het Philips Natuurkundig Laboratorium. Aan de hand van een ruwe schets werkte de architect en componist Iannis Xenakis, destijds naaste medewerker van Le Corbusier, het ontwerp voor het paviljoen verder uit.

PP oud_01